Vytisknout

Vakcinace proti nejdůležitějším onemocněním koček : 

Bezpečnost vakcín a minimalizace zdravotních komplikací

1.používat vakcíny bez adjuvans- méně zánětů v oblasti vpichu (viz obrázky)
Ukázalo se, že používání vakcín bez adjuvans snižuje nebo většinou vyloučí postvakcinační zánět

Chronický zánět kůže a svalu, spojený s tkáňovým traumatem a také s podáním vakcín obsahujících adjuvans, taková je současná pracovní hypotéza, vysvětlující patogenezi nádoru postinjekční fibrosarkom.

Postvakcinační fibrosarkom zůstává jediným nejzávažnějším nežádoucím účinkem, kterému dnes veterinární lékaři čelí !

Histologické vyšetření podkožní tkáně po aplikaci vakcíny bez adjuvans  (bez zánětu !):

Histologické vyšetření podkožní tkáně po aplikaci vakcíny  s adjuvans (zánět!):

2.aplikovat  podkožně  na  místa  kde je malé množství  tukové tkáně - dle American Association of Feline Practitioners

3.vyjmutí vakcíny z ledničky několik minut před použitím (na  našem pracovišti 5 minut)

Používáme vakcíny  PUREVAX firmy Merial 

 

Výhody: