Veterinární lékaři

MVDr. Jaromír Ekr, MVDr. Jan Staněk

Sestry

Ing. Petra Veselková, Ing. Zuzana Stehlíková

Externí spolupracovníci

MVDr. Rostislava Fábiková, MVDr. Michal Fiedler, MUDr. Irena Charvátová