Veterinární lékaři

MVDr. Jaromír Ekr, MVDr.PAVLÍČEK Miroslav

Sestry

Ing. Petra Veselková, Ing. Zuzana Stehlíková,  Žaneta Špitzerová

Externí spolupracovníci

MVDr. Rostislava Fábiková, MVDr. Michal Fiedler