Je využíván pro různé  přednášky , školení, kurzy.