Vakcinace proti nejdůležitějším onemocněním koček : 

 • Virová rhinotracheitida koček (kočičí herpesvirus = FHV)
 • Kočičí kalicivirus (FCV)
 • Virová panleukopénie koček (kočičí parvovirus = FPV)
 • Vzteklina
 • Virová leukémie koček (FeLV)
 • Chlamydophila felis

Bezpečnost vakcín a minimalizace zdravotních komplikací

1.používat vakcíny bez adjuvans- méně zánětů v oblasti vpichu (viz obrázky)
Ukázalo se, že používání vakcín bez adjuvans snižuje nebo většinou vyloučí postvakcinační zánět

Chronický zánět kůže a svalu, spojený s tkáňovým traumatem a také s podáním vakcín obsahujících adjuvans, taková je současná pracovní hypotéza, vysvětlující patogenezi nádoru postinjekční fibrosarkom.

Postvakcinační fibrosarkom zůstává jediným nejzávažnějším nežádoucím účinkem, kterému dnes veterinární lékaři čelí !

Histologické vyšetření podkožní tkáně po aplikaci vakcíny bez adjuvans  (bez zánětu !):

Histologické vyšetření podkožní tkáně po aplikaci vakcíny  s adjuvans (zánět!):

2.aplikovat  podkožně  na  místa  kde je malé množství  tukové tkáně - dle American Association of Feline Practitioners

3.vyjmutí vakcíny z ledničky několik minut před použitím (na  našem pracovišti 5 minut)

Používáme vakcíny  PUREVAX firmy Merial 

 

Výhody:

 • ZCELA BEZ ADJUVANS PRO LEPŠÍ LOKÁLNÍ TOLERANCI
 • INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE- technologie vektorových Canarypox virů : FeLV, vzteklina
 • DVA INAKTIVOVANÉ KMENY KALICIVIRU PRO NEJAKTUÁLNĚJŠÍ OCHRANU  
  U caliciviru se používají 2 kmeny se synergickým efektem a se silnou zkříženou imunitou, vakcína je inaktivovaná, není možný návrat k virulenci, mezi registrovanými účinky je i redukce vylučování viru. Komponenta kaliciviru s aktualizovanými kmeny.
 • OSLABENÉ KMENY: Panleukopénie (FPV), virová rhinotracheitida koček (FHV), Chlamydophila felis 
 • RYCHLÝ NÁSTUP IMUNITY A DLOUHOTRVAJÍCÍ OCHRANA :  rychlý nástup imunity (1 -2týden), 3 roky trvající imunita v případě  antigenů (FHV, FCV, FPV) a vztekliny