Vakcinační schéma - Duramune :

 • od 6.týdne stáří Duramune Puppy DP+C(psinka,  koronaviróza, parvoviróza,)
 • 8. - 10.týden stáří - Duramune  L (psinka, infekční hepatitida, parainfluenza, parvoviróza, leptospiróza)
 • 12.- 15.týden stáří - Duramune  L(psinka, infekční hepatitida,  parainfluenza, parvoviróza, leptospiróza)
 • nebo Duramune LR vč.vztekliny
 • od 3 měsíců stáří možná simultánní vakcinace s vakcínou Rabisin (vzteklina)
 • revakcinace po roce

Vakcinační schéma - Vanguard Plus

 • 8. - 9.týden - Vanguard Plus Puppy (psinka, infekční hepatitida, parainfluenza, parvoviróza)
 • 12.týden věku - Vanguard Plus 5/L EU (psinka, infekční hepatitida, parainfluenza, parvoviróza, leptospiróza)
 • + od 3 měsíců stáří možná simultánní vakcinace s vakcínou Rabisin (vzteklina)
 • revakcinace po roce

 

Vakcinační schéma - Eurican

 • od 7.týdne věku- Eurican L (psinka, parvoviróza, adenovirózy, parainfluenza typu 2, leptospiróza)
 • 1.injekce od 3.měsíců věku - Eurican LR (psinka, parvoviróza, adenovirózy, parainfluenza typu 2, leptospiróza a vzteklina)

Eurican LR - kombinovaná vakcína včetně vztekliny - revakcinace po roce

Psí infekce

 • psinka
 • parvoviróza
 • koronaviróza
 • infekční hepatitida psů
 • leptospiróza
 • vzteklina - 1x ročně(dle zákona), povinné
 • ochrana proti těmto chorobám v základních vakcinacích

Vakcinace proti dalším chorobám

 • infekční tracheobronchitida - "psincový kašel"(vakcíny - Pneumodog, Nobivac KC)
 • borelióza psů (vakcína Merilym, Borelym)
 • vakcína proti tetanu (Cloteid 4)
 • vakcína proti Microsporum canis - Biocan M Plus
 • (plísňová onemocnění u psů, preventivně i léčebně)

 

Důležité

 • vakcinovat pouze zdravá zvířata
 • minimální věk při první vakcinaci 6 týdnů (před 6.týdnem možný přetrvávající účinek mateřských protilátek)
 • revakcinační interval mezi vakcínami 2 - 4 týdny
 • odčervení minimálně 8 dní před vakcinací
 • možná reakce na vakcínu
 • při výskytu reakce porada s veterinářem

po vakcinaci asi 14 dní nevystavovat zvíře zátěži

Z materiálů KVLČR :

Pasy pro zvířata

 • Pas smí vystavit jen pověřený veterinární lékař. Další údaje do pasu může zapisovat každý veterinární lékař s platným osvědčením k výkonu veterinární činnosti. Každý, kdo zapisuje údaje, je zodpovědný za jejich správnost, a proto je povinen údaje před zapsáním ověřit.
 • Pas smí být vystaven pouze na zvíře, které je čitelně tetováno (do roku 2008) nebo označeno čipem.
 • Pas má na první straně uvedeného majitele několikrát pro připad změn.
 • Fotografie zvířete je zatím stále nepovinná.
 • Číslo čipu je potřeba přepsat čitelně a celé. Pokud není čipování prováděno současně s vystavením pasu, je nutné před zapsáním do pasu překontrolovat číslo čipu a jeho umístění čtečkou.
 • Nelze-li některý řádek vyplnit (např.tetování), ponechá se volný bez proškrtnutí.
 • U vakcinace proti vzteklině se vypisuje „platnost do"  dle typu vakcíny.
 • Sérologické vyšetření se sice provádí jen jedenkrát za život, ale v případě, že nebyla provedena vakcinace v souladu s vakcinačními pravidly, musí se opakovat.
 • Údaje o ošetření proti klíšťatům a echinokokóze se doporučují vyplnit, neboť v některých státech je tento údaj vyžadován.
 • Při vystavování nového pasu je možné údaje o vakcinacích přepsat, nebo může chovatel cestovat s pasem a současně s mezinárodním očkovacím průkazem.
 • Jakmile zvíře cestuje s pasem, odpovídá za jeho zdravotní stav chovatel. Proto údaj o zdravotním stavu se nepotvrzuje před každou cestou, ale jen pokud je to požadováno (např.pořadatelem výstavy).
 • Údaj „úřední ověření" slouží pro zápisy kontrolních orgánů, a proto do těchto kolonek veterinární lékař nic nevypisuje.
 • Na stránky „ostatní údaje" je nutno zapsat údaj o tom, kdo a kdy pas vystavil, včetně otisku razítka.
 • K usnadnění vaší povinnosti evidovat vydané pasy využijte systém evidence na www.vetkom.cz nebo přímo na www.petpas.sk .
 • Pozn.:vydané pasy pro zvířata se musí evidovat v databázi KVLČR.

Doklad o schválení a registraci k vydávání pasů :

 

Podmínky k vycestování do zahraničí se zvířaty dle SVS : (zpracovala M. Kloučková, DiS.)

Změny v podmínkách pro cestování do zahraničí od 1.1.2012.

 

I. Cestování se zvířaty v zájmovém chovu z České republiky do Velké Británie, Irska a Malty

Musí být splněny následující požadavky:

 

1. Identifikace zvířete

Pes, kočka a fretka musí být označeni mikročipem. Označení mikročipem provádí soukromý veterinární lékař. K označení je možné použít pouze mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení - ISO 11784 a ISO 11785. Pokud mikročip nesplňuje tyto požadavky, musí majitel nebo osoba, která zvíře doprovází, při každé kontrole zajistit zařízení nezbytné na odečítání mikročipu.

Zvíře musí být mikročipem označeno před vydáním pasu, očkováním proti vzteklině a před odběrem krve k sérologickému vyšetření.


2. Pas zvířete v zájmovém chovu

Pes, kočka a fretka musí být doprovázeni pasem zvířete v zájmovém chovu (dále jen „pas“). Pas je jednotný doklad platný ve všech členských státech Evropské unie. Každý pas je označen kódem země (pro Českou republiku písmena CZ) a pořadovým číslem. 
Vzor pasu pro Českou republiku byl schválen Státní veterinární správou.
Chovatel pas získá u soukromého veterinárního lékaře, který je schválený a registrovaný pro vydávání pasů krajskou veterinární správou, a kterému byl vydán "doklad o schválení a registraci". Požadované podmínky pro schválení jsou uvedeny v žádosti o schválení.
Subjekty zajišťující tisk a distribuci pasů schváleným soukromým lékařům


3. Očkování proti vzteklině

Pes, kočka a fretka musí být očkováni proti vzteklině, a to od 3 měsíců stáří. Toto očkování provádí soukromý veterinární lékař v souladu s vakcinačním schématem dané očkovací látky.
Očkování proti vzteklině musí být provedeno inaktivovanou vakcínou obsahující alespoň 1 mezinárodní jednotku (norma WHO), nebo rekombinantní očkovací látkou.
Seznam očkovacích látek proti vzteklině schválených v ČR

Pro účely cestování se zvířetem se považuje očkování proti vzteklině za platné:
a. 21 dní po provedení očkování, které je podle vakcinačního schématu požadovaného výrobcem považováno za poslední pro základní očkování, 
nebo
b. ode dne přeočkování, pokud byla očkovací látka podána během doby platnosti předchozího očkování v zemi, kde bylo toto předchozí očkování provedeno (platnost očkování je dána výrobcem). Toto přeočkování je však považováno za základní, pokud neexistuje veterinární doklad potvrzující předchozí očkování.


4. Ošetření proti echinokokóze psů

Ošetření proti echinokokóze (tj. odčervení) psů musí být provedeno a potvrzeno soukromým veterinárním lékařem. V pase musí být zaznamenáno datum a hodina ošetření, název přípravku a výrobce. Účinnou látkou použitého přípravku musí být praziquantel.

Ošetření proti echinokokóze musí být provedeno 120-24 hodin před vstupem na území Velké Británie, Irska nebo Malty.

5. Cestování se psy, kočkami a fretkami mladšími 3 měsíců z České republiky do Velké Británie, Irska a Malty není dovoleno. Cestovat s nimi lze pouze tehdy, pokud tyto členské státy udělí výjimku.

 

Poznámka:
Při cestování s více než 5 zvířaty v zájmovém chovu nebo při obchodování se zvířaty v zájmovém chovu musí být zvířata doprovázena veterinárním osvědčením, a dále potvrzením soukromého veterinárního lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení.

 

II. Cestování se zvířaty v zájmovém chovu z České republiky do ostatních členských států EU [vyjma Velké Británie, Irska a Malty]

Musí být splněny následující požadavky:

1. Identifikace zvířete

Pes, kočka a fretka musí být označeni mikročipem. Označení mikročipem provádí soukromý veterinární lékař. K označení je možné použít pouze mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení - ISO 11784 a ISO 11785. Pokud mikročip nesplňuje tyto požadavky, musí majitel nebo osoba, která zvíře doprovází, při každé kontrole zajistit zařízení nezbytné na odečítání mikročipu. 
Označení zvířat tetováním je uznáváno, pokud je jasně čitelné a bylo prokazatelně provedeno před 3. červencem 2011.

Zvíře musí být označeno před očkováním proti vzteklině a před vydáním pasu.


2. Pas zvířete v zájmovém chovu

Pes, kočka a fretka musí být doprovázeni pasem zvířete v zájmovém chovu (dále jen „pas“). Pas je jednotný doklad platný ve všech členských státech Evropské unie. Každý pas je označen kódem země (pro Českou republiku písmena CZ) a pořadovým číslem, přiděleným Státní veterinární správou.
Vzor pasu pro Českou republiku byl schválen Státní veterinární správou.
Chovatel pas získá u soukromého veterinárního lékaře, který je schválený a registrovaný pro vydávání pasů krajskou veterinární správou, a kterému byl vydán "doklad o schválení a registraci". Požadované podmínky pro schválení jsou uvedeny v žádosti o schválení.
Subjekty zajišťující tisk a distribuci pasů schváleným soukromým lékařům

3. Očkování proti vzteklině

Pes, kočka a fretka musí být očkováni proti vzteklině, a to od 3 měsíců stáří. Toto očkování provádí soukromý veterinární lékař v souladu s vakcinačním schématem dané očkovací látky.
Očkování proti vzteklině musí být provedeno inaktivovanou vakcínou obsahující alespoň 1 mezinárodní jednotku (norma WHO), nebo rekombinantní očkovací látkou.
Seznam očkovacích látek proti vzteklině schválených v ČR

Pro účely cestování se zvířetem se považuje očkování proti vzteklině za platné:
a. 21 dní po provedení očkování, které je podle vakcinačního schématu požadovaného výrobcem považováno za poslední pro základní očkování, nebo
b. ode dne přeočkování, pokud byla očkovací látka podána během doby platnosti předchozího očkování v zemi, kde bylo toto předchozí očkování provedeno (platnost očkování je dána výrobcem). Toto přeočkování je však považováno za základní, pokud neexistuje veterinární doklad potvrzující předchozí očkování.


4. Dodatečné požadavky a omezení některých členských států při vstupu psů, koček a fretek z České republiky na jejich území; cestování s mláďaty mladšími 3 měsíců

Některé členské státy si stanovily další požadavky pro vstup zvířat v zájmovém chovu na svoje území (např. ošetření proti vnějším a vnitřním parazitům) nebo omezily vstup mláďat mladších 3 měsíců neočkovaných proti vzteklině:

4.1. Ošetření proti echinokokóze - Finsko

Ošetření proti echinokokóze (tj. odčervení) psů, koček a fretek musí být provedeno a potvrzeno soukromým veterinárním lékařem. V pase musí být zaznamenáno datum a hodina ošetření, název přípravku, výrobce a podaná dávka. Účinnou látkou použitého přípravku musí být praziquantel.
Ošetření proti echinokokóze musí být provedeno 120 - 24 hodin před vstupem na území Finska.

4.2. Zákaz vstupu psů, koček a fretek mladších 3 měsíců

Itálie
Kypr
Polsko
Francie
Španělsko
Švédsko

4.3. Cestování s mláďaty mladšími 3 měsíců z České republiky do ostatních členských států

Členské státy mohou povolit cestování s mláďaty mladšími 3 měsíců, která nejsou očkována proti vzteklině, pokud jsou provázena pasem a od narození pobývala v tomtéž místě, aniž by přišla do styku s volně žijícími zvířaty, nebo jsou provázena matkou, na které jsou závislá

4.4. Shrnutí dodatečných požadavků a omezení včetně podmínek pro cestování s mláďaty mladšími 3 měsíců z České republiky do ostatních členských států – viz. Tabulka

internetové stránky SVS ČR

 

III. Cestování se zvířaty v zájmovém chovu z České republiky do třetích zemí

Pro cestování se zvířetem mimo území EU musí být splněny dovozní podmínky stanovené kompetentní veterinární autoritou konkrétní třetí země. Aktuální veterinární podmínky pro vývoz by si měla zjistit vždy osoba doprovázející zvíře v zájmovém chovu – a to buď přímo u kompetentní veterinární autority nebo na zastupitelském úřadě dané třetí země.

Níže jsou uvedené odkazy na webové stránky kompetentních autorit některých třetích zemí, které SVS informovaly o svých podmínkách dovozu zvířat v zájmovém chovu:

USA
Kanada 
Austrálie 
Izrael (veterinární osvědčení pro psy a kočky vyvážené do Izraele)
Chorvatsko 
Island 
Norsko 
Švýcarsko

 

Požadavky pro cestování se psy, kočkami a fretkami do České republiky / import do České republiky

Informace naleznete na stránkách SVS ČR.

 

Zpracovala: Martina Kloučková, DiS.